Piyano nasıl çalışır, nasıl çalar? Piyanonun parçaları, özellikleri, çalışma prensibi hakkında bilgileri sizin için derledik. Bilgiler içerisinde şema ve videolu anlatımda mevcuttur. Piyano Tarihi için tıklayınız. Ayrıca pedagojik formasyon sahibi eğitmenlerimiz tarafından verilen piyano kursumuz ile ilgileniyorsanız tıklayınız.

Piyanonun tuşlarından natürel sesleri veren uzun tuşlar fildişi kaplıdır. Bunların arasında boyca daha kısa, abanozdan tuşlar vardır ki bunlar da yarım sesleri verir. Tuşlara basılınca yaylarla, karşı ağırlık sistemiyle harekete geçen üzeri aba kaplı küçük çekiçler yan yana gerili tellere vurur, böylece istenilen sesin çıkmasını sağlar. Ayrıca, piyanonun altındaki pedalların görevi de büyüktür. Pedallardan birine basınca ses şiddetlenir, uzar, ötekine basınca kuvvetinden kaybeder, kısa kesilir. Piyanonun telleri ya çelikten, ya da pirinçtendir.

Piyanonun klâvyesinin genişliği ya 6,5 oktav (do-fa), ya 6 3/4 oktav (do-lâ), ya da 7 oktav (lâ-lâ) arasında değişir. İyi cins piyanoların tahtası Macaristan’da yetişen bir cins çam ağacından yapılır.

Piyano neme, sıcaklık-soğukluk farklarına karşı çok duyarlı bir müzik aletidir. Zaman zaman yeniden akort edilmesi gerekir. Evlerde piyanoyu sık sık sıcaklığı değişmeyen bir yere koymak doğru olur.

Evlerde kullanılan piyanolar, genel olarak, konsol biçiminde, düz piyanolardır. Bunlarda teller dikey durumdadır. Büyük konser salonlarında çalınan piyanolar «kuyruklu piyano» denilen cinstendir. Bunlarda da teller yatay durumdadır. Ayrıca, büyüklüğüne, yapılış biçimine göre piyanolar «yarı kuyruklu», «çapraz» gibi adlar alırlar.
Piyano, ilk gelişmesi sırasında, pek taraftar bulmamış, kaba bir müzik aleti olarak karşılanmıştı. Hattâ ünlü Fransız düşünürü Voltaire piyanoyu, klavsene göre çok kaba ve çirkin sesli bulduğunu söylemişti. Bach devrinde de piyano makbul bir müzik aleti değildi. Daha sonra Mozart piyano için parçalar bestelemişse de, piyano asıl değerini Beethoven’in sonatlarıyla bulmuştur. Liszt, Rubinstein, Paderewski, Rahmaninov gibi besteciler piyanoya gereken değeri kazandırmışlardır. Bugün piyano müzisyenler tarafından çok sevilen, en çok çalınan müzik aletlerinin başında gelir.

Piyano Çalışma Şeması

Şekil : Piyanonun çekiç mekanizması: 1) Tuş, 2) tuş ayarı, 3) şövale, 4) eşapman ayarı, 5) eşapman kolu, 6) çekiç kenar vidası, 7) tekrarlama vidası, 8) çekiç sapı, 9) tekrarlama kolu, 10) çekiç başı, 11) çekiç yakalayıcı, 12) susturucu kiriş çatalı, 13) susturucu kirişi, 14) susturucu kaşığı, 15) susturucu, 16) tel, 17) madenî plaka, 18) zımba, 19) akort çivisi, 20) çivi yatağı. (Fortepian Mechanizm Angielski)

Kuyruklu Piyano Nasıl Çalışır

Piyanonun uzun tuşları fildişi kaplıdır, doğal sesleri verir. Kısa tuşlar abanozdan yapılır, yarım sesleri verir. Beyaz tuşlar doğal notaları, siyah tuşlar değişimli notaları çıkarır.

Tuşlara basılınca yaylarla, karşı ağırlık sistemiyle harekete geçen, üzeri aba kaplı küçük çekiçler yan yana gerili tellere vurur, böylece istenilen sesin çıkmasını sağlar.

Çok iyi bir yorumlama yapabilmek için, kısmaca iki pedalla kumanda edilir: pedallardan biri telin titreşmeğe devam etmesini öbürü kısık sesle çalmayı sağlar. Piyanonun pedallarından birine basınca ses şiddetlenir, ötekine basınca kuvvetinden kaybeder.

Piyano Nasıl Çalışır Video Anlatım