London College Of Music sınavına katılan öğrencimiz Ceylin ALTAŞ tüm kurlarını tamamlayıp sertifika almaya hak kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik eder ve başarılarının devamını dileriz.

London College Of Music sınavında başarılı bir puan alabilmek için yoğun bir eğitim alan öğrencimiz LCM sınavlarını başarıyla tamamlamıştır.

London College Of Music sınavları her yıl belli merkezlerde yurtdışından gelen sınav gözetmenleri tarafından gerçekleştirilen uluslararası geçerliliği olan bir eğitim sistemidir.

LONDON COLLEGE OF MUSİC SINAVLARI

Bu sisteme göre her yıl belirlenen tarihlerde İngiltere’den gelecek olan London College of Music (LCM) yetkililerinin yapacağı sınavlara katılacak öğrenciler, belirlenen sekiz seviye sınavını tamamladıklarında tüm dünyada geçerli olan müzik lisesi mezunu diploması almaya hak kazanmaktadırlar. Ayrıca sekizinci seviyeyi tamamladıktan sonra öğrenci isterse LCM’in Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans programlarının sınavlarına girerek bu diplomaları da alabilmektedir.

 

LCM Sertifika ve Diploma Programının Özellikleri

LCM Sertifika ve Diploma Programı İngiltere Eğitim ve İstihdam Bakanlığı (DFEE) uluslararası kurullar tarafından gerekli görülen standartlara uygun “Qualifications and Curriculum Authority ” (nitelikler ve müfredatlar kurumu) tarafından ve “The National Qualifications Framework“ (ulusal yeterlilikler çerçevesi) standartları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası akreditasyona sahiptir. LCM, uluslararası düzeyde kabul gören akreditasyon kurumu Ofqual tarafından akredite edilmiştir. Lise, Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları uluslararası denklik yönetmeliklerine göre kabul görmektedir. Sınav komisyonu üyeleri her yıl dünyanın 250 merkezinde bu sınavları yaparlar. LCM eğitim metotları özel olarak hazırlanmış müfredatlara dayanır. Eğitimler ve sınavlar, enstrümanlara göre ayrı ayrı hazırlanmış kitaplarla yapılır.

LCM Sertifika Programı sekiz seviyeli bir sınav sistemidir. Öğrenci seviyesine göre ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle istenilen seviyeden eğitim alıp sınava girebilir. Sekizinci seviyeyi bitiren öğrenci tüm dünyada geçerli olan müzik lisesi mezunu diploması almaya hak kazanır. Seviye sınavlarında her yıl düzenli ilerleme şartı aranmamaktadır. Öğrenci gelişim durumuna göre istediği seviyeye atlama hakkına sahiptir.

Sınavların Özellikleri

Sınavlar yılda bir kez İngiltere’den gelen sınav komisyonu tarafından Hayal Sahnesi Sanat Kursu şubelerinde yapılır. Diğer sınav sistemlerinden temel farkı, bir üniversite bünyesinde yürütülen tek program olmasıdır. LCM, İngiltere’nin prestijli ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden West London Üniversitesi’ne bağlıdır.

Kimler Katılabilir?

LCM sınavları için öğrencilerde her hangi bir ön koşul aranmamaktadır. İsteyen herkes LCM sınavlarına başvurabilir ve katılabilir.

Başvurular 

Yılda bir kere düzenlenen sınavların başvuruları Eylül ayından itibaren yapılabilmektedir. Öğrenci, her yıl LCM tarafından belirlenen ücretlere göre sınava gireceği seviyenin kitap ve sınav bedellerini belirlenen banka hesabına yatırmak zorundadır. Öğrencilerden kitap ücreti ve sınav harcı dışında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Sınav İçeriği 

  • Öğrenci, branşına ve seviyesine göre belirlenmiş repertuvarlardan kendi seçtiği eserlerin yanı sıra zorunlu parçaları seslendirir.
  • Piyano eşlik ihtiyacı veya zorunluluğu olan enstrüman sınavlarında eşlikçiyi bulmak ve birlikte prova saatlerini belirlemek öğrencinin sorumluluğundadır.
  • Preparatory, Step 1 ve Step 2 seviyelerinde öğrenci branşına göre eserleri seslendirdikten sonra müzikal bilgi sorularından sorumlu olacaktır.
  • Grade 1 ve daha üstü seviyelerde öğrenci branşına göre eserleri seslendirdikten sonra girdiği seviyenin zorluk derecesine göre teknik çalışmalar, müzikal bilgi, müzikal işitme ve deşifre (ilk bakışta çalma) sınavına tabi tutulur.
  • Puanlama yüzdesi aşağıdaki gibidir:
   Teknik Çalışma: %15 / Performans: %60 / Müzikal Bilgi: %7 / Deşifre: %10 / Müzikal İşitme: %8
  • Seviyelere göre ortalama uygulama sınav süreleri şöyledir;
   Preparatory, Step 1, Step 2 – 10 dk.
   Grade 1, Grade 2, Grade 3 – 15 dk.
   Grade 4, Grade 5 – 20 dk.
   Grade 6, Grade 7 – 25 dk.
   Grade 8 – 30 dk.
   Diploma Sınavları; ALCM, LLCM, FLCM ortalama 60 dakikadır.

Genel Bilgiler

  • Tüm kayıt işlemlerinin, kurumsal ve bireysel müracaatların bitiminden sonra sınavların yapılacağı takvim, Hayal Sahnesi Sanat Kursu internet sitesinde ve şubelerinde ilan edilir.
  • Sınava katılan kurumlar Hayal Sahnesi Sanat Kursu’nun belirlediği sınav tarih ve zaman bilgilerini kendi internet sitesinde ilan eder.
  • Sınav gününde, belirlenen sınav merkezinde zamanında bulunmayan adaylar sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılırlar. Adayların sınav harcı iade edilmez.
  • Uygulama sınavları sabah 09.00 akşam 17.30 saatleri arasında yapılır. Adaylar sınav saatlerine uymak zorundadır, bu konuda mazeret kabul edilmez.
  • Sınava hazırlanan öğrenci veya öğretmenlerin fotokopi doküman kullanmaları kesinlikle yasaktır. Fotokopi ile sınava gelen adaylar sınava alınmaz.
  • LCM sınavlarında İngiltere’den gelen komisyonun dışında sınav salonunda sadece çevirmen bulunabilir.
  • Sınav değerlendirmeleri 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Uygulama sınavları değerlendirme puanları aşağıdaki gibidir.
   0 – 64 puan Başarısız
   65-74 puan Geçer
   75- 84 puan İyi
   85- 100 puan Çok iyi
   ALCM, LLCM, FLCM için geçer not en az 75’dir.
  • Sınav sonuçları, sınavların son gününü takiben 2 ay içerisinde internet sitesinden ilan edilir.