Harvard Tıp Okulu Müzik ve Nörolojik Görüntüleme Labaratuvarı başkanı Gottfried Schlaug konferansta  “Müzik, beyindeki bozuk veya işlevsiz sistemlere alternatif giriş sağlayabilir.” dedi.  “Müziğin alternatif kanallardan geçerek beynin değişik bölümleri arasında bağlantı kurmak gibi benzersiz bir becerisi vardır.”

Çalışmalardan birinin başkanı olan Pekin Normal Üniversitesi araştırmacısı Yunxin Wang, Guardian’a  “Erken müzik eğitimi, çocukların müzikten hoşlanmasını kolaylaştırmaktan çok daha fazlasını yapar.” diye açıklıyor. “Müzik eğitimi beyni değiştirir ve aynı zamanda beyindeki bu değişiklikler bilişsel avantajlar sağlayabilir.”

Müzik eğitimine yedi yaşından önce başlayan çocuklarda beynin duyma ve kendinin farkında olma ile ilişkili bölgelerinin daha geniştir.

Bahsedilen çalışmada, araştırmacılar çocukken en azından bir yıl müzik eğitimi almış, 19 ila 21 yaş arası, 48 Çinli yetişkinin beyin taramalarını inceledi. Takım, müzik eğitimine yedi yaşından önce başlayanlarda beynin duyma ve kendinin farkında olma ile ilişkili bölgelerinin daha geniş olduğunu keşfetti.

Bir başka çalışmada, İsveçli araştırmacılar tarama sırasında 12 tuşlu piyano çalmaları istenen 39 piyanistin MR taramalarını gerçekleştirdi. Çalışmanın baş yazarı olan Stockholm Karolinska Enstitüsü’nden Ana Pinho, doğaçlama caz deneyimi olan piyanistlerin, doğaçlama müzik yaptıklarında beyinlerinin frontal lobunun üç büyük bölgesi arasında daha çok bağlantı gösterdiklerini belirtti.